» بانو :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» خدا و سپیده :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳
» صدا :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» بانو :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» بانو :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» چشم های تو :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» گم می شوم :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» قبور جاری :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» گورهای دسته جمعی :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» پاییزهای مکرر :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» چوپانی دیگر :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» کاکلی :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» گربه ی ناز :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» آهای بهاره :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» ای خدا :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» جای خدا :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» من و ماه :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» من و خدا :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» رقص تاک :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» بانو :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» بانو :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» بهشت :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» اتفاق :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش های متورم :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» اندام متموج :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» شاید بهشت :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» خانه ی طاعون زده :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» کاش می شد :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» و این تنهایی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» ترجیع بیداری :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» مثل نقاشی من :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» پیرهن بهاره :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» بی خدا نمی شود :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» عطر علف های خیس :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» بگذار بروم :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» الهه ی ناز :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» دختران تاک :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» دختران تاک :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» مثل شمال است :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» مادر بزرگ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» دختران تاک :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» پاییز :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» به آفتاب بگو :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» از چشم هایت :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» خدای مهتاب :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» بهانه ی قشنگ :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» نسبت مواج :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» زاده شدن در برهوت :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» رجا به سینه ی چپم :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» معجزه :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» این چین :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» آینه ی قدیمی :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» خواب های بی شکوفه :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» کودک و ماه :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» چشم های تو :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» چهل سالگی :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» بهشت مدفون :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» رودابه :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» رودابه :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» در پیاده رو :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
» دعا کنید :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» آفتاب هر کجا که باشد آفتاب است :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» آفتاب هر کجا که باشد آفتاب است :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» آفتاب هر کجا که باشد آفتاب است :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» لباس پادشاه :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» مردی روستایی که برای پیدا کردن خرش به مسجد رفت :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» نیز بگذزد :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» آفتاب هر کجا که باشد آفتاب است :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» دزد باغ :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» تعویذ :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» آواز خوان :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» نمره ی بیست :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» خروسی که صدایش را گم کرده بود :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» خروسی که صدایش را گم کرده بود :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» خروسی که صدایش را گم کرده بود :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» خروسی که صدایش را گم کرده بود :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» شرح حیرانی :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» و هیچ نمانده است :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» ما را فریب دادند :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» عقل سرخ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» گریه کن عیبی نداره ننه جون :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» از دوباره ها :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» مرد و جنگ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» پر از پرنده است :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» نوباوه ی سپید :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» شب :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» از زبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» اززبان مادر بزرگ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» دهکده ی کلاغ ها :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» ورق پاره هایی از خاطرات یک الاغ بازیگوش :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» مثل روزهای اول هبوط :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» آن روزها :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» کودکی ها :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» برهوت حیرانی :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» هر درخت شاعریست :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» ماجرای من ، دختر پیرمرد ، آقا معلم و تعطیلی اولین روز مدرسه :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» قصه منظوم حسنی و خواب عاشقی :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آقای مترسک :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قصه ی منظوم حسنی و خواب عاشقی :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پرنده و بهار :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پرنده و بهار :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پرنده و بهار :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» درس باران :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مرد ماهیگیر :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خدا حافظ فصل تاک :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دستی عاشقانه :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» صورتگران :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پاهای لنگ :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هزارو یکشب :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» روزی که من و پیر مرد و مرغ در رودخانه شیرجه زدیم :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بهانه ی مهتاب :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» روزی که دوست الاغم به عروسی پسر پیرمرد آمد :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» بیداری مکرر :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» ورق پاره هایی از خاطرات یک الاغ بازی گوش :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» چراغ سبز جهان :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» چندمین غروب :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» یادم نمانده است :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» ترانه های قدیمی :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» اسفار اربعه :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» اسطوره های کودکی :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» رنگ دلخواه من :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» بادهای دور :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» صورت باران :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» پیشانی پنجره :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» چشم ها :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» شاعر :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» سیب سرخ :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» تا گیسوان رها در باد :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» دلتنگی معصومانه :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» شهابخانه ی اشراق :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» رجز خوانان سکه و تریبون :: جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
» ورق پاره هایی از خاطرات یک الاغ بازی گوش :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» اگر خروسان نخوانند!!؟ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» عاشق اردیبهشت :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» و ما خلیفه شدیم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» بوی بهشت :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» مردان داغ و خنجر :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» منظومه بلند باران :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» نیایش :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» منظومه ی خدا :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» هسا شعر‘هویتی برتردرمعنی وفرم شعرگیلکی :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» فروختن خر :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» پیراهنم را بده تا پالانت را بدهم :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» روزی که پیر مرد را در پهن گاوها انداختم :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» رازهای ناگشوده :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» پاییز :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» به جای گندم :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» برمدار :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» چشم هایم را....... :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» استخوان های پوک :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» جامانده دلم :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» دختران آفتاب :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» معنی بیداری :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» سوار مشرقی :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» دم خروس یا قسم حضرت عباس :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» چراغ های قرمز :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» راز زندگی :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» نهانخانه ی دل :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» مجوز برادری :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» هواشناسی کتاب ها :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» چهار فصل انسان :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» چشم های تو :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» دلتنگی باران :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» دف ماه :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» خواب گل :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» پیوند :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» بذار دم کوزه آبش را بنوش :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» ملا و طلب الاغ :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» زن ملا خر ملا :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» راه :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» چشم هایت :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» آهای شاعر :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» انسان - خدا- شاعر :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» خاطرات یک الاغ :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» نقد نیما :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» شهرزاد :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» پاییز :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» چشم های تو :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» پیاده رو :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» شهاب های تردید :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» دختران تاک(4) :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» دختران تاک(3) :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» دختران تاک(2) :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» سکر شرقی خرد :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» بی قراری تو :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» ای شعر :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» عصیان :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» به جای گندم :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» راه بهشت :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» چشم های تو :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» این جاده ها :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» چشم های تو :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» این همه حیرانی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» دختران تاک(1) :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» دارکوب شاعر است :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» رقص زنبور :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» هر کجا فرشته است :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» اسمش بهار است :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» قار قار خنده ها :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» آرزوی ژاکت :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» پاتوغ کلاغ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» یاد داشت های روزانه :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧