بیداری مکرر
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

                  

 

                 بیداری مکرر

                     

 

حسودی ام می شود

وقتی این همه خواب می بینی

و هی جوان می شوی

و من هر شب

از بیداری مکرر خویش

                           آشفته می شوم

این بار اگر ببینمت

برایت خواهم گفت

یا به جای من هم بخواب

یا پنجره ی مهربانی ات را

                               کمی بازتر بگذار