پاهای لنگ
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شعر

 

 

پاهای لنگ

 

در حافظه ی چشم هایم 

طرح هیچ سوار و عبوری نیست

تو اگر می خواهی

بگو سوار بیاید

رنگ اسبش پیشکش همه ی پاهای لنگ