صورتگران
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شعر

 

صورتگران

دریوزه گان چشم های تواند

شعرهای من

بگذار

      بر سنگ سپید قبرم

چشم های سیاه تو را نقش زنند

                                        صورتگران