برهوت حیرانی
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شعر

 

برهوت حیرانی

 

های کودکی!

بال های کدام فرشته تو را پرواز داده است

و در آواز کدامین پرنده

ترانه ای بزرگ شده ای

با کدامین چشمه غسلت داده اند

کدامین رودخانه را به دریا رسانده ای

که بی قراری ام این روزها

شعفی وصف ناپذیر را

                              در جان کوه در انداخته است

ای فرشته!

پرنده!

چشمه !

رودخانه!

ای دریا!

در این برهوت حیرانی

                             تنهایم مگذارید

                            تنهایم مگذارید

                            تنهایم مگذارید