از زبان مادر بزرگ
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: کوتاه نوشته ها

 

 

از زبان مادر بزرگ

 

مادر بزرگم می گفت:(( قرار راست در تاریخ ادبیات تعدیل نیرو

شود و تنها شاعران و نویسندگانی می توانند در آنجا استخدام

شوند که به سن بلوغ رسیده اند.))