از زبان مادر بزرگ
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: کوتاه نوشته ها

 

 

از زبا مادر بزرگ

 

مادر بزرگم می گوید:(( اداره مبارزه با تخلفات قلمی اعلام کرده

است علت اصلی ازدیاد بی رویه ی نسل شاعران علاوه بر عدم

امکان خرید خانه ، ماشین و تلفن همراه فقدان یک دادگاه

اختصاصی و منطقه حفاظت شده برای آنان است.))