ای شعر
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

ای شعر

 

ای شعر بهانه های ناب تو کجاست

تفسیر رساله های خواب تو کجاست

این قافیه ها کجای شب واماندند

اشراق شعور آفتاب تو کجاست