سکر شرقی خرد
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

سکر شرقی خرد

 

زاده می شوم دوباره بعد از این

بی نشان و استعاره بعد از این

 

در نهفت بی کران حرف ها

ماه می شوم ستاره بعد از این

 

دست چاره ی غزل شکسته ها

حرف ساده ی اشاره بعد از این

 

تا بلوغ عاشقانه ها ترا

دیده می شوم دوباره بعد از این

 

دیده گان شسته را نمی کنم

سرمه سای استخاره بعد از این

 

با طلوع غنچه ها قیام کن

با تو می شوم هماره بعد از این

 

می روم برای ناب تر شدن

درد می شوم نظاره بعد از این

 

گر چه ما پیاده ها نمانده ایم

در رکاب یک سواره بعد از این

 

می روم به سکر شرقی خرد

از میان خار و خاره بعد از این