شهاب های تردید
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

شهاب های تردید

 

باید به خواب تو می آمدم

شبی که باد

انگشت نوبرانه ی درخت را

                                 بر سینه ی پنجره کوبید

و من

      تو را

           در ازدحام شهاب هایی

      که پیغام تو را داشتند

                                   گم کردم

 

و تنها که ماندی

شهاب های تردید روشن شدند

و خواب های من آتش گرفتند