آهای شاعر
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: کوتاه نوشته ها

آهای شاعر

 

                شیرازه کتاب هایت آن قدر محکم است که ساقه ی

شعر هایت دارد خشک می شود