زن ملا خر ملا
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: خرنامه

زن ملا خر ملا

 

        زن ملا که مرد او چندان تاسفی نخورد اما وقتی خرش مرد بسیار

غمگین شد دوستانش گفتند :(( کارهای تو خیلی عجیب است زنت که

مرد تو اصلا" اندوهگین نشدی اما خرت که مرد غمگین شدی))

       ملا گفت:(( وقتی زنم مرد همسایه ها گفتند : غصه نخور بهتر از او

برایت پیدا می کنیم اما وقتی خرم مرد کسی چنین قولی به من نداد.))