بذار دم کوزه آبش را بنوش
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: یاد داشت های روزانه

بذار دم کوزه آبش را بنوش

 

             می خواستم ادامه ی تحصیل بدهم زیرا شنیده بودم که مدرک

مثل نان پخته ای زیر بغل است اما به چند دلیل از این کار صرف نظر

کردم اولا" دیدم که خروار خروار مدرک تحصیلی از چهارسوی دنیا جلوی

استیضاح آقای وزیر را نگرفت و شایسته سالاری برای چندمین بار نادیده

گرفته شد !!! ثانیا" به علت تصمیم دولت برای تبدیل نان وای های !!!!

سنتی به نان وای های !!! صنعتی...

   زیرا این تصمیم بسیار مهم ماهیت جمله ی قصار آغاز ما را دگرگون

خواهد کرد ازحیث تاریخی آن عبارت مربوط به روزگاران نان های سنتی

است و به همین علت نوع مدرک آن باید متفاوت باشد احتمالا" باید

چشم انتظار مدرکی باشیم که سنتی نباشد

      در عبارت بالا ترکیب زیر بغل هم می تواند از مفایم کلیدی و قابل

تاویل باشد که تشخیص درست آن در سرنوشت مدرک تاثیر گذار

خواهد بود و شاید من و آقای وزیر در تاویل ترکیب زیر بغل دچار

اشتباهات فاحشه ببخشید اشتباهات فاحش شده ایم