خواب گل
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: از قلم دیگران

 

خواب گل

 

دلت را پشت و رو کن!

بپوش آن را دوباره

ببین آن وقت زیباست

شب و ماه و ستاره

 

نگاهت را عوض کن

ببین یک جور دیگر

بپر با چشمهایت

برو تا دب اکبر

 

برو تا خواب یک گل

خدا را جستجو کن

برای دیدن او

دلت را پشت و رو کن

 

                                                        از مجموعه ی:

                                             کاش باران می شدم

                                              سروده ی:

                                              داوود لطف الله