دف ماه
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

دف ماه

 

بر دف ماه می کوبد

باد

این کولی قرن ها

                       با سرانگشتان خویش

چه نشسته ای شعر من!

گیسو پریشان کن

خدا را دستی برافشان

که الهه ی آوازهای دوردست

درتو

      ترانه سر خواهد داد

                               باتو

چه نشسته ای شعر من !

بر دف ماه بکوب

که هزار ماه در تو طلوع کنند

در طلوع تو آواز بخوانند

                                کولی روزان و شبانم شعر !