چهار فصل انسان
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

چهار فصل انسان

 

اندوهگین کدامین بی اعتمادی شده ای

                                                   شعر من!

پیش ترها

            در تو

                 هزاران خورشید می جوشید

با بهانه ی کوچکی از دوست داشتن

شعر من!

به خودت اعتماد کن

شاعران اندوه زمینند

                          در چهار فصل انسان

                          در چهار فصل بی انسان