مجوز برادری
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: کوتاه نوشته ها

 

مجوز برادری

 

     شعرت را بنویس حتی اگر هیچ ناشری مجوز برادریت را نگیرد