راز زندگی
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: از قلم دیگران

 

راز زندگی

 

غنچه با دل گرفته گفت:

((زندگی

لب ز خنده بستن است

گوشه ای درون خود نشستن است.))

 

گل به خنده گفت:

((زندگی شکفتن است

با زبان سبز راز گفتن است.))

 

گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه

باز هم به گوش می رسد........

 

تو چه فکر می کنی؟

راستی کدام یک درست گفته اند؟

 

من که فکر می کنم

گل به راز زندگی اشاره کرده است

هرچه باشد او گل است

گل یکی دو پیرهن

بیشتر زغنچه پاره کرده است

 

                                              از مجموعه ی :به قول پرستو

                                      سروده ی: زنده یاد

                                               قیصر امین پور