چراغ های قرمز
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

چراغ های قرمز

 

به ستاره ها اگر رسیدی

با این همه چراغ قرمز

رویاهای شیرینم را برایشان تعریف کن

و خواب های آشفته ام را

که در اظطرار و اظطراب

                      ضرب ناآهنگ ساعت روی میز

                                                به سرانجام نرسیده اند