سوار مشرقی
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: از قلم دیگران

 

سوار مشرقی

 

سرود و شربت و شیرینی و چراغانی

شب و سیاهی و غوغا،هوای بارانی

گرفته چتر به دست و پیاده می آید

سوار مشرقی خواب های نورانی

 

                                                سروده ی: عباس لایق