برمدار
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

برمدار

بر مدار نخواهد ماند

و برقرار

کسی که

            حرمت ما را

                      بهانه ی خود کرد