به جای گندم
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

به جای گندم

 

بهشت

      چقدر کوچک می شد

اگر به جای گندم

عشق می رویید