پیراهنم را بده تا پالانت را بدهم
ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: خرنامه

 

   پیراهنم را بده تا پالانت را بدهم

 

                               روزی ملا بر خرش سوار بود و به جایی می رفت

در میانه ی راه برای انجام کاری پیاده شد پیراهنش را در آورد و روی

پالان خر گذاشت وقتی که برگشت متوجه شد پیراهنش نیست. نزدیک

خر آمد. پالان خر را برداشت و بر پشت خود گذاشت و به خر گفت:((

ای ملعون پیراهنم را چه کردی؟ آن را بردار و بیاور تا پالانت را بدهم.))