اگر خروسان نخوانند!!؟
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

 

                     اگر خروسان نخوانند!!؟

 

اضطرابی عمیق

                   در انحنای شب

                                      پرسه می زند

اگر خروسان نخوانند!!؟

اگر خروسان نخوانند

با صدای کلاغ ها

هیچ کس از خواب بر نخواهد خواست

و کودکانمان

رنگ شیری صبح را

                        به فراموشی خواهند سپرد

اضطرابی عمیق

                     در من

                            پا گرفته است