دلتنگی معصومانه
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

 

                دلتنگی معصومانه

 

این روزها

که حتی

دلتنگی معصومانه

                      غنیمتی است

شعر هم کمتر به سراغ آدم می آید

و برای همین است که امروز

نه شعر فروغی دارد

و نه هیچ پیر مردی آب در خوابگه مورچگان می ریزد

و هیچ کس صدای پای آب را نمی شنود

و هیچ هوایی تازه نیست

و دریچه های روبرو

در زمستان های مکرر ناگشوده مانده اند

این روزها

با این آدم ها

این دلتنگی ها چقدر غنیمت است

وقتی که شعر

               دست آدم می دهند

و تو می توانی گاهی سفره ای از مهربانی

برای آن ها که دلتنگ نمی شوند

                                          نذر کنی