بادهای دور
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

 

 

             بادهای دور

 

چیزی نمانده است از من

که برایت تعارف کنم

یا بخواهم برای کسی وصیت کنم

نشان مرا

از بادهای دور

                اگر یافتی بپرس!