اسفار اربعه
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

    

 

              اسفار اربعه

 

اشتباه کردم

شاعر شدن کار من نبود

آدم شدن هم کار من نبود

اسفار اربعه ی چشم های تو

نا نوشته بود