چراغ سبز جهان
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شعر

              

 

            چراغ سبز جهان

 

 چراغ که قرمز شد

خیابان ایستاد

ماشین ها بهانه هایی برای نرفتن پیدا کردند

راننده انگار چراغ سبز جهان را

از میان حلقه های ممتد دود سیگارش رصد می کرد

و عقربه های ساعت

اضطراب مرا

از صدای سوت پلیس

                           عبور دادند