خدای مهتاب

 

          خدای مهتاب

 

ای خدای مهتاب

ای خدای خورشید

ای که با لطف تو

چشمه ساران جوشید

 

هر کجا لبریز از

مهربانی هایت

شب نشینی هایم

همزبانی هایت

 

قصه ی قطره ، ابر

قصه ی چشمه، سنگ

قصه ی باران، باد

قصه ی برگ و رنگ

 

در کتاب خوبت

خوانده ام این ها را

با تو فهمیدم من

معنی زیبا را

/ 0 نظر / 14 بازدید