دارکوب شاعر است

دارکوب شاعر است

 

باز مرس می زند

این جناب دارکوب

پیش آمده مگر

مشکلی برای چوب

 

سال های پیش که

کشور درخت بود

او اگر چه بچه بود

رهبر درخت بود

 

چون که روزگارشان

اره و تبر نداشت

او برای کار خود

هیچ درد سر نداشت

 

تا که آدمی رسید

ذهن جنگل از درخت

خالی و سفید شد

کار دارکوب سخت

 

شعر هم نوشته است

چند دفتر قشنگ

جلد آن شبیه گل

طرح آن چهار رنگ

 

شعرهای او پراز

جنگل و جوانه است

خوب و پر فروش هست

ناشرش ترانه است

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شعر دوست

شعرهایتان بس لطیف است و به دل می نشیند. نفستان پیوسته گرم