پیرهن بهاره

 

      پیرهن بهاره

 

 

مامان برام خریده

یه پیرهن بهاره

شب میشه آسمونش

یه باغ پر ستاره

 

زمین پیرهن من

پر از گل و درخته

شکوفه های رنگی

تمومشو گرفته

 

رو برگ سبز گلهاش

خداجونم نوشته

مامان مهربونت

خونش توی بهشته

/ 0 نظر / 14 بازدید