درد

 

 

درد

 

من

سرم، درد می کند

من

تمامی تنم درد می کند

من

تمام بودنم درد می کند

من

تمامی درون من درد می کند

من

تمام لحظه های من درد می کند

من

تمام حس عاشقانه ام درد می کند

من

چقدر با خودم

درد می کشم

/ 0 نظر / 9 بازدید