بهانه ی قشنگ

 

         بهانه ی قشنگ

 

ای خدای خوب من

ای بهانه ی قشنگ

حس عاشقانه ی

هر ترانه ی قشنگ

 

هر جوانه خنده ایست

خنده ای پر از نشان

هر پرنده نغمه ای

دارد از تو بر زبان

 

کوه و چشمه و درخت

نام دیگر تواند

آسمان و کهکشان

از تو گشته سربلند

 

شعرهای من پر از

اسم های خوب تست

شعر آفرینش است

شاعرانه ی نخست

/ 0 نظر / 11 بازدید