دختران تاک

 

 

            دختران تاک

 

باد با باغ

قصه می گوید:

                     از زمستان سرد بی انگور

                      از زمستان سخت بی برگی

 

باغ با باد

قصه می گوید

                 از بهاری که می رسد از راه

                 از بهاری که دختران تاک

                 خنده ی بی قرارشان یکریز

                 در رگ بوته های تاکستان

                 مثل خورشید

                                 می شود جاری

 

باد از باغ

             می گریزد زود

/ 0 نظر / 8 بازدید