آغوش های متورم

 

 

آغوش های متورم

 

 

تمام عریانی اش را سرود

آن گاه

زن

آفریده شد

و جهان

آغازش را

در زورقی بی بادبان

به آب انداخت

و جزیره هایی از آغوش های متورم

یک به یک

سر براوردند

/ 0 نظر / 6 بازدید