از زبان مادر بزرگ

 

 

از زبان مادر بزرگ

                                                                                                 عین القضات همدانی در مقدمه ی یک جلد از کتاب هایش که مجبور

شد آن را بابت اجار خانه ی معوقه اش به صاحب خانه بدهد نوشته بود:

ای کاش می شد قضاتی مثل من را هم استخدام رسمی می کردند. 

/ 0 نظر / 7 بازدید