دختران تاک

 

 

       دختران تاک

 

خوشه های طلایی انگور

مثل خورشید

                           گرم و پاک هستند

 

کودکانی قشنگ و بازیگوش

حاصل زایمان

                            خاک هستند

 

باغبانی برای من می گفت:

بوته های خمیده ی انگور

                             شاعر دختران تاک هستند

 

/ 0 نظر / 12 بازدید