اتفاق

 

 

       اتفاق

 

 

مادرم را که فارغ کردم

هنوز شناسنامه ام را صادر نکرده بودند

من

بدون اسم

آفرینش را

اغاز کردم

و هیچ قابله ای

مسوولیت این اتفاق را

هنوز قبول نکرده است

/ 0 نظر / 10 بازدید