از زبان مادر بزرگ

 

 

از زبان مادر بزرگ

 

شبی که با دغدغه ی چاپ شعرهایم به خواب رفته بودم جناب حافظ و

مولوی را به خوابم دیدم که می گفتند: ما هم دیگر خسته شده ایم آن

قدر که شعر هایمان را تصحیح و تفسیر و چاپ های مکرر کرده اند به

همین خاطر درخواست استعفا از تاریخ ادبیات را داده ایم اما وزارت

ارشاد ضمن رد درخواست فوق نوشته است : پذیرش درخواست شما

منوط به لغو امتیاز و ورشکستگی بسیاری از ناشران و ساقط شدن

اعتبار نامه ی اساتید بزرگ زبان و ادبیات فارسی است به همین خاطر

تا انتخاب نیروی مناسب برای پست سازمانی شما از پذیرش درخواست

شما معذوریم.

/ 1 نظر / 6 بازدید