بگذار بروم

 

         بگذار بروم

 

 بگذار بروم

بگذار بروم

تا به درختان سلام کنم

و گوش ماهی ها را با سرانگشتان فرسوده ام لمس کنم

و پاهایم را

با همان دمپایی کهنه ی کودکی به آب بسپارم

بگذار  بروم

تا دیگر در خیابان های شما گم نشوم

و کسی برای پیدا کردنم مژدگانی ندهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید