بهشت

 

 

      بهشت

 

 

تابوت ها که آفریده شدند

بهشت

کوچک شد

انسان

آواز خواندن را از یاد برد

و رویاهایش را

در چشم مانکن ها

جاگذاشت

/ 0 نظر / 8 بازدید