ما را فریب دادند

 

 

         ما را فریب دادند

 

ما مردمان ساده اهل شعور بودیم

پاک و نجیب و عاشق کوه غرور بودیم

 

خورشید با دل ما همسایه بود هر وقت

ما اهل آب بودیم ما اهل نور بودیم

 

گاهی سواره بودیم گاهی پیاده بودیم

گاهی شرار آتش گاهی صبور بودیم

 

گندم نبود بودیم حوا نبود بودیم

شیطان، فریب ،آدم، نزدیک ،دور، بودیم

 

رستم خدا نمی شد شهنامه کار دل بود

ما اهل درد بودیم مردان شور بودیم

 

ما را فریب دادند مردان بی نجابت

روزی که خواب بودیم در فکر گور بودیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسین

سلام خیلی قشنگ در عین سادگی بود