شهابخانه ی اشراق

 

 

                      شهابخانه ی اشراق

سبز حضورت را

بر کدامین حس باغ

آویخته ای

که نبض هوش مرا

خواب بر نمی دارد

و بیداری نسیم

جز حجم باغ و پنجره گامی نمی زند

اشکوبه های خاطره در انتظار تو

سالهاست

عطر شهابخانه ی اشراق می دهند

بودا میان لحن درختان

                            نشسته است

/ 0 نظر / 4 بازدید