دعا کنید

 

            دعا کنید

 چند ماهی می شود که دست به قلم نبرده ام این کار من هم مثل بسیاری از کارهای 

کرده و نکرده ام دلایل مختلف داشته است یکی این که دل و دماغی برای نوشتن ندارم و

دیگر این که فکر می کنم حرفی برای گفتن ندارم و دارم تکرار می شوم و به همین جهت

بیش تر خوانده ام تا نوشتن.

  امشب حبیب نظاری  دوست و همکار سابق، و دوست این ایام برایم شعری فرستاده

است . شعر را برای شما می نویسم بخوانید و برای همه دعا کنید:


                اگر باران شدی، نم نم دعا کن

              شدی بر برگ گل شبنم دعا کن     

               دم افطار اگر بالی گرفتی

               من و گنجشکها را هم دعا کن

/ 0 نظر / 7 بازدید