شهاب های تردید

شهاب های تردید

 

باید به خواب تو می آمدم

شبی که باد

انگشت نوبرانه ی درخت را

                                 بر سینه ی پنجره کوبید

و من

      تو را

           در ازدحام شهاب هایی

      که پیغام تو را داشتند

                                   گم کردم

 

و تنها که ماندی

شهاب های تردید روشن شدند

و خواب های من آتش گرفتند

/ 1 نظر / 3 بازدید