خدا و سپیده

 

 

خدا و سپیده

 

 

وقتی سپیده

از خواب پا شد

خورشید زیبا

چون غنچه واشد

 

گل خنده سر داد

پروانه رقصید

آواز بلبل

در باغ پیچید

 

شد چشمه جاری

در جنگل و دشت

شاداب می شد

هر جا که می گشت

 

آن روز من هم

با چشمه بودم

با وزن هایش

گل می سرودم

 

گل کرد آن روز

این شعر زیبا

بر برگ برگش

نام تو پیدا

 

این شعر شاید

زیباترین است

نام خدا هم

پیدا ترین است

/ 1 نظر / 17 بازدید
آرمان

شعر شما سرگرم کننده بود