آهای بهاره

 

 

آهای بهاره

 

دیدم توی خواب

اومده بهار

پشت اسب باد

گل شده سوار

 

پرستو خانوم

می کنه پرواز

چشمه توی دشت

می خونه آواز

 

آهای بهاره

شکوفه زاره

بسه دیگه خواب

دنیا بیداره

/ 0 نظر / 4 بازدید