خروسی که صدایش را گم کرده بود

 

 

خروسی که صدایش را گم کرده بود

                                                                    قسمت دوم

خروس مغرور و تنبل،که دست و پایش را گم کرده بود به داورها گفت:(( نمی دانم چه

اتفاقی افتاده است. هر کاری می کنم صدایم بیرون نمی آید انگار قوقولی قوهایم تمام

شده است.))

داورها گفتند:(( وقت تو برای مسابقه تمام شده است باید تا مسابقه ی سال بعد صبر

کنی.))

خروس بی چاره مثل این که بی هوش شده باشد از بالای کنده ی درخت تاب خورد و

تاب خوردو  تاب خورد افتاد پایین. وقتی که به هوش آمد خود را روی تخت لانه اش دید.

نمی دانست چه پیش آمده است. دوستانش که دور تا دورش نشسته بودند برای او از

اتفاقی که افتاده بود تعریف کردند.

خروس مغرور نه از جایش تکان می خورد و نه حرفی می زد تنها به جای نامعلومی خیره

شده بود و به ماجرای مسابقه که انگار به یادش آمده بود فکر می کرد.

شب شد. آن قدر از پنجره ی روبروی تختش به ستاره ها نگاه کرد تا خوابش برد.توی

خواب پدرش را دید که روی تکه ابری ایستاده بود و قوقولی قو هایش همه جا را پر کرده

بود. مدت زیادی بود که پدرش مرده بود و دلش برای اوتنگ شده بود. ساعت ها بدون این که

حرفی بزند به پدرش خیره شد. از تمام آسمان انگار تنها پدرش را می دید و صدای او را

می شنید.

یاد صحبت های پدرش افتاد که همیشه می گفت:(( خروس باید سحر خیز باشد.

خروسی که هنگام سحر قوقو لی قوهایش همه ی دنیا را بیدار نکند خروس نیست.

قوقولی قوی خروس یعنی صبح یعنی روشنایی. خروسی که سحرها می خوابد و هر

وقت که دلش خواست بیدار می شود و می خواند صدایش را فراموش می کند صدایش

را گم می کند صدایش خشک می شود به گوش هیچ کس نمی رسد و همه او را از یاد

می برند.))

خروس تنبل و مغرور قصه ی ما تا آمد که به خودش بیاید و از پدرش راه چاره را بپرسد

از خواب پرید.

دم دمای صبح بود . خروس تصمیم گرفت هر طوری که شده است صدایش را پیدا کند.

برای همین کوله پشتی اش را برداشت و بدون این که به دوستانش چیزی بگوید از لانه

و آبادی زد بیرون.

                                                                     ادامه دارد

/ 2 نظر / 11 بازدید
فهیمه

سلام آیا مایلید که با وب لاگ من مبادله لینک کنید؟ یک کامنت در بلاگ من بگذارید و عنوانی که مایلید را به من بگوئید تا با آن عنوان لینکتان کنم. لینک من: http://memoirsofsherlockholmes.persianblog.ir عنوان لینک: شرلوک هلمز متشکرم