پاییزهای مکرر

 

 

پاییزهای مکرر

 

خمیازه می کشد

مردی که چمدانش را

از پاییزهای مکرر

انباشته است

در ایستگاهی که جز سوت های متناوب قطار

نشانی از عبور نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید