عطر گنجشک

 

 

عطر گنجشک

 

من و تو بال در بال عبوریم

غریب بیشه های دور دوریم

دل ما عطر گنجشک کسی داشت

که عمری بی قراری را صبوریم

/ 1 نظر / 6 بازدید